Vrijstelling overdrachtsbelasting niet alleen voor starters!

Hoewel er in eerste instantie gesproken wordt over een vrijstelling voor starters, geldt de vrijstelling dus eigenlijk voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar. Dit kunnen ook mensen zijn die al eerder een woning hebben gekocht. Voorwaarde is wel dat je slechts één keer gebruik kunt maken van de vrijstelling. Dus stel dat je in 2021 een huis koopt en daar geen overdrachtsbelasting over hoeft te betalen, dan moet je bij een eventuele volgende koopwoning wél twee procent overdrachtsbelasting betalen.

Daarnaast geldt de vrijstelling niet voor mensen boven de 35 jaar, ook niet als zij hun eerste woning kopen en dus technisch gezien wel starters zijn. De redenering vanuit de overheid hierover is dat mensen onder de 35 gemiddeld gezien minder eigen middelen hebben om de bijkomende kosten te betalen.

Op dit moment betaalt iedereen die een huis koopt twee procent overdrachtsbelasting. Op een huis van € 300.000 is dat bijvoorbeeld € 6.000. Vanaf 2021 zullen er drie tarieven gehanteerd worden:

  • 0% voor kopers tussen de 18 en 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen;
  • 2% voor kopers boven de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen;
  • 8% voor kopers die niet zelf in het huis gaan wonen (bijvoorbeeld beleggers).

Wil je een huis kopen met je partner en is slechts één van jullie jonger dan 35 jaar? Dan betaal je overdrachtsbelasting over de helft van de koopsom. Bij een woning van € 300.000 betaal je dan 2% belasting over € 150.000, oftewel € 3.000.