Check hypotheeksituatie

Indien u voor de financiering van uw woning in het verleden een hypotheek heeft afgesloten, dan adviseren wij u om ons periodiek te vragen om te beoordelen of bepaalde aanpassingen wenselijk zijn. Wij geven u hieronder in het kort zes situaties die wij tijdens de door ons uitgevoerde hypotheekchecks met enige regelmaat tegenkomen.

  1. Veel mensen hebben in het verleden voor een zogenaamde “aflossingsvrije” hypotheek gekozen. Anders dan de naam doet vermoeden, moet de hypotheekschuld op enig moment wel degelijk worden afgelost. Wellicht dat hiervoor via een levensverzekering wordt gespaard. Belangrijk is dat u nu inzicht heeft wanneer de aflossing moet plaatsvinden en of u op dat moment daarvoor voldoende financiële middelen heeft.
  2. De rente over de hypothecaire lening mag u maximaal 30 jaar van uw belastbaar inkomen aftrekken. Deze beperking is in 2001 ingevoerd. Dat betekent dat in 2031 de eerste groep consumenten er mee geconfronteerd wordt dat de hypotheekrente niet langer van hun belastbaar inkomen afgetrokken kan worden. Hun (netto) woonlasten kunnen daardoor sterk stijgen. Het is verstandig om tijdig te weten of en zo ja per wanneer dit in uw situatie gaat gelden.
  3. Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met een huurwaardeforfait. Dit is een fictief bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen en waarover u dus belasting moet betalen. Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Wat dit voor uw situatie betekent, kunnen we snel voor u berekenen.
  4. De rente die u over uw hypotheek betaalt, is samengesteld uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen kan zijn de risico-opslag. Dat is een extra vergoeding die de geldverstrekker rekent voor hypotheken met een bepaald risico. Over het algemeen geldt dat naarmate het geleende bedrag hoger is ten opzichte van de waarde van de woning, de renteopslag ook hoger is. Heeft u echter door de tijd een fors deel van uw schuld afgelost of is de waarde van de woning fors gestegen dan kan het zijn dat deze risico-opslag niet meer terecht is. U kunt dan de geldverstrekker verzoeken deze opslag te laten vervallen. Per geldverstrekker is er een verschillend beleid. Zo is er een bank die bij het bepalen van de risico-opslag ook kijkt naar het vermogen dat de woningeigenaar op een vermogensrekening heeft.
  5. De aftrek van de hypotheekrente geschiedt tegen het voor u geldende maximale tarief van de inkomstenbelasting. Sinds 2013 vindt er echter jaarlijks een afslag plaats van 0,5 % In 2017 is daardoor het maximale tarief waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken 50 %. In 2024 is dit inmiddels gedaald tot 37,03% (de laagste belastingschijf). Feitelijk betekent dit dat daarmee ook de netto woonlasten zijn gestegen voor mensen die in de hogere belastingschijf terechtkwamen met hun inkomen. Plannen van een nieuw kabinet zou er toe kunnen leiden dat de aftrek nog sneller afgebouwd gaan worden.
  6. Tot slot de hoogte van de rente. De rente was in de ‘corona jaren’ extreem laag en is momenteel weer wat hoger. Betaalt u nu een hogere rente dan kan het aantrekkelijk zijn om uw bestaande hypotheek over te sluiten. Maar ook kan het verstandig zijn om nu na te denken om de rentevast periode voor een langere periode te gaan vastleggen.

Het zijn enkele voorbeelden waarom het verstandig is om uw hypotheeksituatie regelmatig met ons te bespreken. Wanneer u ons belt voor een afspraak weet u snel of er besparingen mogelijk zijn en hoe uw hypotheeksituatie er in de komende jaren uit ziet.

Maak een gratis afspraak