Kom in contact: Bel mij terug of bel direct via 0183 44 88 60 (Giessen) of 0183 89 03 48 (Werkendam)
  •   

Vergelijk hypotheken

Je kiest zelft jouw hypotheek wij regelen de rest

Actuele hypotheekrente

Verwachtingen voor de korte rente De Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen maand haar zogeheten forward guidance aangepast, oftewel de aanwijzingen van de ECB over haar toekomstige rentebeleid. Het betreft dus een aanwijzing, geen toezegging. De ECB verwacht nu dat de beleidsrentes “ten minste heel 2019” op hun huidige niveau zullen blijven. Eerder sprak de ECB over “ten minste de hele zomer van 2019”. De ECB heeft de forward guidance aangepast met oog op een minder gunstige beoordeling van de economische situatie. Zo heeft de ECB de ramingen voor de economische groei en de inflatie verlaagd. De forward guidance aanpassing betekent dat de ECB langer doorgaat met herbeleggen om de obligatieportefeuille op peil te houden. Eerder heeft de ECB al aangegeven door te gaan met obligaties aankopen nadat de eerste renteverhogingen zijn doorgevoerd. Verder heeft de ECB nieuwe TLTRO’s aangekondigd. Dit zijn langerlopende herfinancieringstransacties voor banken met als doel gunstige leenvoorwaarden te creëren. Gelet op al deze stimulerende maatregelen van de ECB verwachten wij dat de korte hypotheekrente voorlopig stabiel zal blijven. Verwachtingen voor de lange rente De economische groei in de eurozone is in de tweede helft van 2018 duidelijk vertraagd. Dit heeft onder meer te maken met neerwaartse druk op de uitvoer. De vraag uit het buitenland zwakt af onder invloed van de hogere rente en de strengere kredietnormen in de Verenigde Staten en China. Het remmende effect daarvan is nog niet uitgewerkt. Hier komt bij dat er politieke onzekerheid is. Zo bestaan er twijfels over de Italiaanse begroting en dreigt er een harde brexit. Hierdoor valt de bbp-groei in de eurozone in 2019 beduidend lager uit dan eerder gedacht. Gegeven de zwakke bbp-groeivooruitzichten en de verwachting dat de ECB zal vasthouden aan lage officiële rentetarieven is het waarschijnlijk dat de lange rente voorlopig laag zal blijven. Wij houden er rekening mee dat de rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar eind 2019 op 0,3% zal staan en in de loop van 2020 zal stijgen naar 0,6%. In combinatie met de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt -nieuwe toetreders verwerven een steeds groter marktaandeel- is de kans groot dat de lange hypotheekrente voorlopig laag zal blijven.