Verzeker je bedrijf

Bedrijfsmatige verzekeringen zijn verzekeringen die bedrijven beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van risico’s die zich kunnen voordoen tijdens hun normale bedrijfsvoering. Deze verzekeringen variëren afhankelijk van het type bedrijf, de branche waarin het bedrijf actief is  en de specifieke risico’s waarmee het bedrijf te maken heeft. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van bedrijfsmatige verzekeringen:

  1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): Beschermt een bedrijf tegen aansprakelijkheidsclaims als gevolg van letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door het bedrijf of zijn medewerkers.
  2. Eigendomsverzekering: Dekking voor fysieke activa van een bedrijf, zoals gebouwen, inventaris, apparatuur en voorraad, tegen schade door gebeurtenissen zoals brand, diefstal of natuurrampen.
  3. Bedrijfsstagnatieverzekering: Compenseert verliezen als gevolg van een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van gedekte gebeurtenissen, zoals brand of natuurrampen.
  4. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): Beschermt professionals (zoals advocaten, artsen, consultants) tegen claims vanwege fouten, nalatigheid of verkeerde adviezen.
  5. Werknemersverzekeringen: Inclusief werknemerscompensatieverzekering, die medische kosten en verloren lonen dekt als werknemers gewond raken tijdens het werk, en arbeidsongeschiktheidsverzekering, die uitkeringen biedt aan werknemers die tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt zijn.
  6. Voertuigverzekering voor bedrijven: Dekking voor voertuigen die eigendom zijn van of worden gebruikt door het bedrijf, inclusief auto’s, vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.
  7. Cyberverzekering: Beschermt tegen financiële verliezen als gevolg van cyberaanvallen, datadiefstal en andere cyber gerelateerde incidenten.
  8. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: Biedt bescherming voor bestuurders en leidinggevenden tegen aansprakelijkheid in verband met beslissingen die ze namen tijdens het uitoefenen van hun taken.

Het is belangrijk dat bedrijven de specifieke risico’s van hun branche en activiteiten evalueren en een verzekeringsportefeuille opbouwen die past bij hun behoeften. Een gesprek met één van de verzekeringsspecialisten van Geld & Gezin Altena kan helpen bij het in beeld brengen van eventuele  risico’s en het bepalen van de juiste dekkingen.

Maak een gratis afspraak