Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering regel je financiële zekerheid voor je nabestaanden voor als je (voortijdig) overlijdt. Zo’n verzekering heeft een vaste looptijd, die je zelf kunt kiezen. Hoe lang de looptijd hangt af van je persoonlijke situatie. Daarnaast spreek je een bepaald bedrag af wat je uit wil laten keren bij overlijden. Overlijd je gedurende de looptijd, dan krijgen je nabestaanden dat bedrag. Overlijd je daarna, dan wordt er niets uitgekeerd. Je bouwt dus geen kapitaal op.

Vormen overlijdensrisicoverzekering

Er zijn verschillende vormen overlijdensrisicoverzekeringen die je kunt afsluiten. Als je kiest voor een gelijkblijvende verzekering, wordt er altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd. Maar heb je bij overlijden op latere datum minder geld nodig, dan kun je ervoor kiezen om het bedrag wat uitgekeerd wordt te laten “dalen”. Dat gebeurt vaak bij mensen die dit gebruiken om bij onverwacht overlijden de hypotheek (deels) mee af te lossen. Hoe ouder ze zijn, hoe minder er afgelost hoeft te worden. Je kunt dan kiezen voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering of een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Haaks op elkaar: de overlijdensrisicoverzekering versus de lijfrente

Ben je niet thuis in verzekeringsland, dan is het wellicht voor de hand liggend om een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering als “één pot nat” te beschouwen. Toch is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering één van wezenlijke aard, namelijk: het leven van de verzekerde. Bij de klassieke lijfrenteverzekering vindt uitkering namelijk plaats op voorwaarde dat de verzekerde op de einddatum nog in leven is. Heb je voortijdig het aardse met het eeuwige verwisseld, dan vervalt de betaalde premie en daarmee de gehele inleg aan de verzekeringsmaatschappij.

De verzekeringsmaatschappij spint dus garen bij jouw dood, ook al wordt dit je nooit met zo veel woorden gezegd. Bij de overlijdensrisicoverzekering daarentegen is de verzekeringsmaatschappij juist níet gebaat bij jouw overlijden, want een voortijdig verscheiden betekent: uitkeren. Niet aan jou natuurlijk, maar aan je nabestaanden. De lijfrenteverzekering en de overlijdensrisicoverzekering staan dus eigenlijk haaks op elkaar, want financieel gezien dek je bij de ene verzekering het ‘risico’ af dat je in leven blijft, en bij de andere juist niet.

Overlijdensrisicoverzekering versus begrafenisverzekering

Het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een begrafenisverzekering is wat minder groot dan de vorige alinea, maar desalniettemin is het een heel andere vorm van verzekeren. Een begrafenisverzekering keert namelijk altijd uit, mits je overleden bent natuurlijk.

De overlijdensrisicoverzekering daarentegen komt alleen tot uitbetaling wanneer je verscheiden plaatsvindt vóór de afgesproken einddatum van je verzekering. Er is dus sprake van een tijdelijke verzekering. Bij de begrafenisverzekering heb je de absolute zekerheid dat er op een bepaald moment uitgekeerd gaat worden, immers, iedereen gaat dood. Bij de overlijdensrisicoverzekering hangt het er maar net vanaf wannéér.

Maak een gratis afspraak