Financieel Advies

Ontvang eerlijk en onafhankelijk advies bij Geld & Gezin Altena voor jouw specifieke situatie en toekomstplannen.

Financieel advies

Naast het volledig regelen van je hypotheek en verzekeringen, kan Geld & Gezin Altena je ook adviseren als het gaat om jouw/jullie specifieke financiële situatie nu of in de toekomst. Misschien vraag je je af of de hypotheek nog wel betaalbaar is na pensionering of overweeg je juist om eerder te stoppen met werken. Samen kunnen we kijken op welke wijze de plannen eventueel haalbaar zijn.

Tijdens het oriëntatiegesprek horen we wat de wensen en ideeën zijn en daarna kunnen wij gaan beoordelen of dat in onze ogen realiseerbaar is! Uiteindelijk krijg je van ons een eerlijk en onafhankelijk advies, met daaraan gekoppeld eventuele financiële oplossingen hoe deze wensen haalbaar zijn. Mocht het in onze ogen niet reëel zijn, dan kan dat natuurlijk ook de conclusie zijn van onze beoordeling.

Is een financieel product (zoals via de hypotheek of via een spaarvoorziening) uiteindelijk nodig om de plannen