Wij gaan scheiden

Scheiden is niet eenvoudig. In een vaak emotionele periode moet je samen met je toekomstige ex-partner afspraken maken. Afspraken die onder meer betrekking hebben op de woning. Hoe wordt de lening die in het verleden samen is aangegaan om de koop van de woning te financieren afgelost? Kan een van de partners in de woning blijven wonen? Valt dit financieel op te brengen? En de andere partner, waar gaat die wonen? 

Op dit soort en andere vragen moet een antwoord gevonden worden. Vaak blijkt dat er niet één antwoord is. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden met elk voordelen maar ook nadelen. 

Wat voor jou een passende oplossing is? Dat is iets wat je het best kunt bespreken met een adviseur van Geld en Gezin Altena. Dat is een adviseur die gespecialiseerd is in de financiële vraagstukken rondom de woning. Iemand met een ruime ervaring en met maar één doel: beide partners helpen aan een passende oplossing, zodat jullie ook over een langere periode blijven beschikken over een goede woonomgeving.

 Naast afspraken over de woning moeten er ook over andere onderwerpen afspraken worden gemaakt. Daarbij kun je te maken krijgen met verschillende soorten adviseurs. 

De Hypotheekadviseur van Geld en Gezin Altena

Hij of zij houdt voor jou het totaaloverzicht van het verloop van de echtscheiding bij. Specifiek geeft deze adviseur aandacht aan alles wat – nu en in de toekomst – met wonen te maken heeft. Daarnaast zijn er ook andere financiële aspecten die advies vereisen. Bijvoorbeeld wanneer een van de partners een eigen onderneming heeft, of wanneer er een aanzienlijk vermogen is dat verdeeld moet worden. Ook de belastingaangifte in het jaar van de scheiding vraagt extra aandacht. 

De notaris

Een notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle partijen. De notaris is onpartijdig. De notaris legt afspraken die partijen maken vast. Doordat de notaris deze afspraken heeft vastgelegd, hebben deze extra bewijskracht als in de toekomst toch discussies ontstaan over wat nu precies is afgesproken.

De advocaat 

Ook de advocaat geeft juridisch advies. Maar anders dan de notaris, kan en mag de advocaat zich vooral richten op de belangen van een van de partijen. In zo’n situatie zal de andere partner er vaak goed aan doen om ook zelf een advocaat te benoemen. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat beide partners samen een beroep doen op één advocaat die dan zoekt naar regelingen waar beide partners het mee eens kunnen zijn. 

De verzekeringsadviseur 

Misschien dat je daar niet snel aan denkt. Maar bij een scheiding moeten er ook allerlei aanpassingen op het gebied van verzekeringen worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld, wie krijgt de bonus malus positie van de autoverzekering? Of hoe worden de bestaande overlijdensrisicoverzekeringen voortgezet?

Nog wat tips:

  1. Probeer zoveel als mogelijk de emoties geen rol te laten spelen bij het maken van de onderlinge afspraken
  2. Wees kritisch bij de selectie van verschillende adviseurs, let op ervaring, achtergrond en opleiding. Goede begeleiding kost geld, maar levert uiteindelijk veel meer op. Maak duidelijke afspraken, zodat je weet waar je aan toe bent
  3. Houd de lijnen tussen de diverse adviseurs kort, zodat de diverse adviseurs goed kunnen samenwerken
  4. Wees open en eerlijk in de gesprekken met de diverse adviseurs, maar ook tegen elkaar
  5. Zorg voor een compleet overzicht van al jullie bezittingen, inclusief erfstukken.
  6. Bespreek met jullie adviseur hoe jullie de zorg van de kinderen na overlijden van de ander willen invullen. Is er voldoende inkomen of is het verstandig om dit risico af te dekken?
  7. Laat ook tijdens het scheidingsproces jouw wensen vastleggen in een (levens)testament
  8. Laat je adviseren over jouw verzekeringen bij jouw nieuwe (tijdelijke) situatie
  9. Zorg dat de hypotheekadviseur, voordat de afspraken worden geformaliseerd, de haalbaarheid van een eventuele financiering heeft getoetst. Hierdoor weet je zeker dat de afspraken ook uitvoerbaar zijn
  10. Leg de fiscale aspecten niet alleen voor aan diegene die het convenant opstelt, maar ook aan je hypotheekadviseur.

Leidt een van deze zaken tot vragen bij jou? Aarzel dan niet en vraag jouw hypotheek en/of verzekeringsadviseur van Geld en Gezin om een toelichting. Hij of zij zal deze graag geven of kan ook dan jou weer helpen met een passende oplossing en eventueel andere adviseurs inschakelen.

Maak een gratis afspraak