Niet alleen uw auto moet af en toe worden nagekeken!

Wij vinden het heel normaal dat na een bepaald aantal kilometers de auto even naar de garage moet om te worden nagekeken. Tijdig onderhoud kan heel veel ellende voorkomen. Dat geldt ook voor uw hypotheek!

Elke vijf jaar en bij bijzondere gebeurtenissen
Ons advies is om minimaal eens in de vijf jaar uw bestaande hypotheek even te laten controleren. Ook wanneer u bijzondere gebeurtenissen ziet aankomen. In dat geval bij voorkeur vóórdat die gebeurtenissen plaatsvinden. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u denken aan bijvoorbeeld het voornemen om uw woning te verbouwen of duurzamer te maken of om een deel van een verkregen erfenis te gebruiken om een deel van de hypotheeklening af te lossen. Ook huwelijk of echtscheiding zijn belangrijke gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw hypotheek.

Waarom onderhoud?
Ook zonder dat er zich bijzondere gebeurtenissen aandienen, is het belangrijk dat wij voor u uw hypotheek periodiek controleren. We geven u een aantal voorbeelden van zaken die kunnen spelen:

  • De leeftijd van de ingangsdatum van uw pensioen of AOW is anders dan waarmee u bij het afsluiten van uw hypotheek rekening heeft gehouden.
  • U spaart via een levensverzekering om op het eind van de leningsperiode de hypotheek te kunnen aflossen. Ontwikkelt het gespaarde bedrag zich wel zodanig dat op het eind van de rit dit inderdaad voldoende is om de lening af te lossen?
  • Is de waarde van de woning door de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren gestegen? Zo ja geeft u dat dan recht op het laten vervallen van bepaalde toeslagen die de geldverstrekker via de rente aan u berekent?
  • De rente op hypotheken is op dit moment zeer laag. Wanneer deze rente lager is dan de rente die u nu betaalt over uw lening, zijn er dan mogelijkheden om hiervan te profiteren?

Zo zijn er nog vele andere punten waar wij naar kijken bij het periodieke onderhoud van uw hypotheek. Misschien is alles nog perfect in orde met uw hypotheek, maar ook dan levert de controle wellicht voor u ook verbeteringen op. In elk geval weet u zeker dat na de controle alles op orde is. Maakt u een afspraak?