Ik heb een zorgverzekering en een reisverzekering ben ik dan dubbel verzekerd?

Soms dekt je zorgverzekering sommige kosten niet helemaal of helemaal niet. Misschien heb je een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig. De basisverzekering vergoedt voor iedereen spoedeisende medische zorg in het buitenland. Je krijgt maximaal 100% van het in Nederland geldend tarief. Als je naar een privékliniek wordt gebracht kan de zorg duurder zijn. De hogere zorgkosten moet je extra verzekeren en vallen niet onder je basisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering kan extra medische kosten in het buitenland dekken. Ook als je geneeskundige kosten op je reisverzekering hebt, worden deze extra zorgkosten vergoed.

Ben je zowel via je zorgverzekering als je reisverzekering verzekerd, dan zal je zorgverzekeraar eerst de kosten vergoeden. Je reisverzekering zal het eventuele restant van de kosten vergoeden. Kijk dus altijd goed na waarvoor je zorgverzekering dekking biedt. Als dit niet volledig is, dan is het verstandig je medische kosten ook mee te verzekeren op je reisverzekering en ben je dus niet dubbel verzekerd.