Wanneer komt er een expert langs bij schade?

Bij het indienen van een schadeclaim komt er in de meeste gevallen geen schade expert langs. Wanneer de verzekeraar geen goede inschatting kan maken of de schade groot is, zal de verzekeraar waarschijnlijk wel een expert langs sturen. Vaak is het afhankelijk van het schadebedrag of een verzekeraar wel of geen expert inhuurt om de oorzaak en het schadebedrag vast te stellen. Bij relatief kleine schadebedragen wegen de kosten van het inhuren van expert namelijk niet op tegen het schadebedrag. Toch kan de verzekeraar er voor kiezen bij een lager schadebedrag een expert langs te sturen, bijvoorbeeld wanneer de verzekeraar geen goed beeld krijgt van de ontstane schade.

Schadebedrag

Het langs sturen van een expert is voornamelijk afhankelijk van de hoogte van de claim. Hoe hoger de claim, hoe groter de kans dat er een expert langs zal komen. Bij opstalverzekering, inboedelverzekering en woonverzekeringen wordt vaak vanaf een claim rond de 750 euro een expert ingezet. Bij de autoverzekering ligt dit bedrag nog hoger. Het verschilt per verzekeraar wanneer er een expert wordt ingeschakeld. In de polisvoorwaarden van je verzekering staat dit vaak precies vermeld.