Wat is DUOKOOP?

Wie een huis koopt, valt voor de mooie bouwstijl van de woning. Of de praktische indeling. En natuurlijk dat mooie stukje grond waarop het huis is gebouwd.

Stenen en grond
Wanneer u een woning koopt, koopt u het pand (de stenen) maar ook de grond waarop de woning staat. Hoewel elke situatie anders is, wordt als vuistregel aangenomen dat de waarde van de grond circa 30% van de koopprijs bedraagt en de woning dus 70%. Samen vormen zij de koopprijs.

Maximale financiering
Op grond van de wet moeten banken zorgvuldig toetsen of een hypotheek die een consument aanvraagt draagbaar is. Dat wil zeggen dat de lasten verbonden aan de hypotheek, rente en aflossing, ook op termijn voor de consument betaalbaar zijn.

Banken kijken onder meer naar het inkomen en de uitgaven van degene die de hypotheek wil afsluiten. Banken hebben wettelijk de plicht om niet meer financiering te verstrekken dan op basis van de feiten die op het moment van het afsluiten van de hypotheek bekend zijn, verantwoord is. Dit leidt op enig moment tot een maximaal bedrag dat de bank wil uitlenen voor de aanschaf van de woning.

Dat kan dus beteken dat iemand graag een huis wil kopen, maar dit niet kan omdat de bank de lening niet wil en mag verstrekken. Laten we het voorbeeld nemen van een woning van €100.000 en een bank die op basis van de berekeningen slechts €80.000 wil uitlenen. Wanneer de consument alleen de woning en niet de grond hoeft te kopen, zou dit prima lukken. Immers de woning zal zonder grond slechts circa €70.000 kosten!

DUOKOOP trekt aankoop woning en grond uit elkaar
Bij DUOKOOP vinden er gelijktijdig twee koopovereenkomsten plaats. De consument koopt de woning en een organisatie koopt de grond. Vervolgens geeft deze organisatie de grond aan de koper in erfpacht. Hiervoor moet de consument jaarlijks een bedrag betalen.

Het effect hiervan is dat de consument toch de woning kan kopen en hiervan direct het woongenot heeft. Ook over de grond kan hij direct beschikken. Deze is immers levenslang aan hem in erfpacht gegeven. Jaarlijks betaalt hij aan de eigenaar van de grond hiervoor een bepaald bedrag.

De constructies is aantrekkelijk voor onder meer pensioenfondsen die op deze manier veilig een deel van hun middelen kunnen beleggen.

Randvoorwaarden
De constructie kan in bepaalde situaties interessant zijn. Maar natuurlijk zijn er aandachtspunten. We noemen er enkele:

  • Welk bedrag moet jaarlijks voor het gebruik van de grond worden betaald en op basis waarvan kan dit bedrag jaarlijks worden aangepast?
  • Heeft de woningeigenaar het recht om, wanneer zijn financiële situatie dat toelaat, de grond alsnog te kopen en zo ja tegen welk bedrag?
  • Is de woning nog te verkopen indien het eigendom van de grond bij een ander berust?
  • Kan deze constructie ook in combinatie met een Nationale Hypotheek Garantie?
  • Mag de erfpacht die jaarlijks betaald moet worden, net als de hypotheekrente, in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen?

Interessant maar wel met goed advies
DUOKOOP kan in bepaalde situaties een aantrekkelijke optie zijn. Bijvoorbeeld in de situatie dat het huidige inkomen net onvoldoende is om de gevraagde financiering rond te krijgen. Maar ook voor senioren (op dit moment tot 65 jaar) die deze mogelijkheid willen gebruiken om overwaarde vrij te maken voor aanpassingen aan de woning. Maar zoals altijd geldt ook hier dat een goed advies noodzakelijk is. DUOKOOP is niet een volstrekt nieuwe oplossing. Recent is er een nieuwe organisatie gekomen die deze constructie aanbiedt. Wij verwachten dat de media hier aandacht aan gaan besteden. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief u alvast op hoofdlijnen informeren.

Wilt u meer weten over deze bijzondere vorm van financiering van een woning, laat ons dat dan weten. We zorgen ervoor dat u snel de gewenste informatie ontvangt.