Is het interessant bij welke bank u geld leent?

“Het maakt niet uit welke bank, als de rente maar laag is.” Misschien denkt u dat dit het belangrijkst is bij het afsluiten van een hypotheek. Maar volgens ons is dat niet zo. Het waarom leggen wij in dit artikel graag uit.

Rentes zijn makkelijk te vergelijken
De meeste consumenten die een hypotheek voor hun woning willen afsluiten, kijken vooral naar de rente die de verschillende geldverstrekkers voor deze lening vragen. Hoewel deze rentes over het algemeen redelijk dicht bij elkaar liggen, zijn er wel degelijk verschillen. Dat geldverstrekkers verschillende tarieven rekenen, wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de verschillende inschattingen van geldverstrekkers van het risico dat de lening niet helemaal wordt terugbetaald wanneer de consument in de toekomst in betalingsproblemen komt. Ook kunnen de verschillen in de tarieven het gevolg zijn van fluctuaties in “vraag en aanbod”. Elke geldverstrekker heeft een bepaalde hoeveelheid geld per periode beschikbaar voor nieuwe hypotheken. Ziet zo’n geldverstrekker dat er meer vraag naar krediet is dan hij aan kapitaal ter beschikking heeft, dan kan hij voor nieuwe aanvragen voor een hypotheek een iets hogere rente offreren. Dat zal in de praktijk tot gevolg hebben dat er iets minder vraag komt naar nieuwe geldleningen, maar is de resterende vraag voldoende om de commerciële doelstellingen van de bank te bereiken dan is het gevolg dat het rendement voor een dergelijke geldverstrekker stijgt vanwege een hogere vergoeding voor het door hem uitgeleende geld.

Onze taak als financieel adviseur is onder meer om juist die verschillen in rentes te kennen en u daarover te adviseren.

Steeds meer geld uit het buitenland
Nederland is voor geldverstrekkers een relatief veilig land. De economie is stabiel en de betalingsmoraal is hoog. Deze en andere omstandigheden leiden ertoe dat steeds meer buitenlandse partijen bereid zijn om ook in Nederland geld ter beschikking te stellen voor nieuwe hypotheken. Met meer dan 100 miljard euro die elk jaar opnieuw aan hypotheken wordt verstrekt, is dit een relevante markt voor financiële instellingen.

De komst van buitenlandse geldverstrekkers heeft voor de consumenten het positieve effect dat daarmee de concurrentie met de Nederlandse geldverstrekkers ook scherper wordt. Dat zien wij niet alleen terug in de rente die geldverstrekkers rekenen, maar ook in de voorwaarden die men stelt aan de lening.

Niet alleen kijken naar laagste rente
Toch is het verstandig om ook oog te houden op de eventuele nadelen die verbonden kunnen zijn aan deze buitenlandse geldverstrekkers. De huidige markt kan voor deze buitenlandse partijen erg aantrekkelijk zijn. Maar is dit over 10 jaar nog het geval? Stel dat u een lening afsluit voor een periode van 30 jaar waarbij de rente voor 10 jaar wordt vastgesteld. Over tien jaar zult u dan van de geldverstrekker een offerte krijgen voor een nieuwe rentevastperiode. Maar indien de geldverstrekker op dat moment de Nederlandse markt misschien niet meer zo interessant vindt, dan is de kans groot dat de dan geoffreerde rente voor u niet echt aantrekkelijk is. Het kan zijn dat u door bijvoorbeeld verandering van uw inkomenssituatie dan niet meer gemakkelijk bij een andere geldverstrekker een nieuwe lening kunt afsluiten. U kunt dan “gedwongen” worden om die onaantrekkelijke rente toch te accepteren.

Ondersteuning bij calamiteiten
De buitenlandse geldverstrekkers hebben in Nederland vaak maar een beperkte personele bezetting. Deze medewerkers zijn vooral gericht op het correct tot stand brengen van de hypotheken en de administratie daarvan. Gedurende de looptijd van zo’n lening kunnen er zich allerlei bijzondere situaties voordoen die ook extra aandacht van de geldverstrekker vragen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin er sprake is van een echtscheiding of het overlijden van een van de partners. Dan zal er mogelijk ook ten aanzien van de geldlening van alles geregeld moeten worden. Grote Nederlandse geldverstrekkers hebben hier vaak gespecialiseerde medewerkers voor die relaties goed van dienst kunnen zijn. Bij veel van de buitenlandse geldverstrekkers ontbreken deze specialisten.

Wij helpen u een goede keuze te maken
Het is ons vak om u te helpen een goede keuze te maken voor een geldverstrekker waarmee een hypothecaire geldlening afsluit. Natuurlijk letten wij daarbij niet alleen op de hoogte van de rente, maar ook op de voorwaarden bij bijvoorbeeld een nieuwe rentevastperiode en de ondersteuning die de geldverstrekker bij calamiteiten kan bieden. Buitenlandse geldverstrekkers: er is niets mis mee, maar de keuze moet weloverwogen gemaakt worden. Bij die keuze helpen wij u graag!